Alert Finansowy

Właścicielem portalu Alertfinansowy.pl jest spółka Alertfinansowy.pl Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy,  Wydziale  XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem KRS 0000315457, NIP 521 35 03 199, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 200 000 złotych („Spółka”), adres e – mail: kontakt(małpa)alertfinansowy.

REGON 141590541

e-mail: kontakt(małpa)alertfinansowy.pl