Alert Finansowy

Podpis elektroniczny – wszystko, co powinieneś wiedzieć

29 kwietnia
10:11 2010

We wtorek Rząd przyjął długo oczekiwany projekt nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym. Pierwotna wersja z 2001 roku zawierała zbyt wiele ograniczeń i restrykcji. E-podpis będą mogły składać nie tylko osoby fizyczne, ale również jednostki z osobowością prawną. Dzięki wprowadzonym zmianom Polska będzie spełniała unijne regulacje, co znacząco ułatwi przepływ elektronicznych dokumentów.Ustawa kompleksowa

Opieszałość Rządu w pracach nad nowelizacją ustawy była wielokrotnie krytykowana. Teraz, po fakcie, słowa krytyki wydają się nieuzasadnione, albowiem nowy dokument jest skonstruowany w sposób kompleksowy. Umożliwia zastosowanie e-podpisu również w administracji państwowej ze względu na wprowadzone zmiany w innych aktach prawnych. Jakie są więc najważniejsze regulacje wynikające z ustawy?

E-podpis po trzykroć!

Elektroniczny podpis będzie można składać w trzech wersjach:
– zwykły – podpis niekwalifikowany, wywołuje skutki prawne tylko jeśli obie strony się na to godzą.
– kwalifikowany – podpis weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym (zaświadczenie przypisujące podpis do konkretnej osoby). Może służyć tylko do podpisywania oświadczeń wiedzy oraz woli przez osoby fizyczne. Jego moc prawna jest równa podpisowi własnoręcznemu.
– zaawansowany – może być składany zarówno przez osoby fizyczne jak i prawne. Podpis zaawansowany będzie wywoływał skutki prawne również w relacjach z podmiotami publicznymi.

Pozostałe zmiany
Kolejną innowacją jest wprowadzenie e-pieczęci, która będzie powiązana z danym podmiotem, co powinno znacząco ułatwić uwierzytelnianie wszelkiego rodzaju dokumentów zwłaszcza w kontaktach z organami administracji państwowej. Jedną z najważniejszych zmian jest oczywiście umożliwienie składania e-podpisów przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne przy zastosowaniu lub bez zastosowania bezpiecznego urządzenia do składania podpisu. Przypominamy, że podstawą złożenia e-podpisu jest posiadanie certyfikatu (zwykłego lub kwalifikowanego), którego ważność wynosi maksymalnie 2 lata. Wraz z wejściem nowej ustawy w życie ułatwiona będzie również weryfikacja zagranicznych certyfikatów, co tym samym przyczyni się do usprawnienia międzynarodowego przepływu e-dokumentów.

Używasz e-podpisu? Czy uważasz, że to narzędzie jest bezpieczne? 

Podziel się swoją opinią na temat instytucji finansowych.

AlertFinansowy.pl

Podobne artykuły