Alert Finansowy


Spółka Alertfinansowy.pl Sp. z o.o. (“Spółka”), wydawca serwisu Alertfinansowy.pl dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatne danych swoich Użytkowników.

Treści zawarte w serwisie w większości przypadków nie wymagają podawania przez Użytkownika danych osobowych, jednakże rejestracja danych osobowych (dane, o które zostaniesz poproszony to imię, nazwisko, email, numer telefonu) jest w każdej chwili możliwa i dobrowolna. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie przez Alertfinansowy.pl Sp. z o.o. w związku obsługą Użytkownika i świadczeniem Usług przez Spółkę, a w szczególności do kontaktu mailowego oraz telefonicznego ze strony Alertfinansowy.pl.

Alertfinansowy.pl Sp. z o.o. nie sprzedaje, nie odstępuje i nie wypożycza innym podmiotom i instytucjom danych osobowych swoich Użytkowników. Odstępstwo od tej reguły może nastąpić wyłącznie za wyraźną zgodą lub na prośbę Użytkownika.

Informacje z formularza kontaktowego wykorzystywane będą do nawiązywania kontaktu z Użytkownikiem. Zarówno te, jak i wszelkie inne informacje przetwarzane i przechowywane są przez Spółkę z zachowaniem należytych norm bezpieczeństwa i poufności oraz zgodnie z przepisami polskiego prawa.

Serwis Alertfinansowy.pl umożliwia modyfikację lub całkowite usunięcie swoich danych osobowych z bazy danych (w celu kontaktu w sprawie całkowitego usunięcia danych udostępniamy adres: alert(at)alertfinansowy.pl).

Newsletter Alertfinansowy.pl

W formularzu zgłoszenia alertu, Spółka prosi o wyrażenie zgody na wysyłanie na podany przez Ciebie adres mailowy Newslettera Alertfinansowy.pl (wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie wpływa na efektywność świadczenia innych usług przez Spółkę). Newsletter Alertfinansowy.pl można również zamówić oddzielnie w zakładce newsletter.

Newsletter Alertfinansowy.pl to zestaw najnowszych danych, porad, komentarzy związanych z tematyką szeroko pojmowanego świata finansów. Mogą to być również informacje marketingowe od naszych partnerów w zakresie oferowanych przez nich produktów. Rezygnacja z otrzymywania powyższych materiałów jest w każdej chwili możliwa po wysłaniu email’a o rezygnacji z otrzymywania Newsletter’a Alertfinansowy.pl na adres alert(at)alertfinansowy.pl.

Cookies (ciasteczka)

W niektórych przypadkach serwis korzysta z tzw. “cookies”,  czyli małych plików tekstowych wysyłanych do komputera Użytkownika identyfikujących go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Poprawia to znacząco sprawność korzystania z serwisu Alertfinansowy.pl. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego Użytkownika i jego danych.

Prawa autorskie

Materiały dostępne w serwisie, w szczególności wszelkie materiały pisemne, zdjęcia, grafika, układ witryny WWW, znaki towarowe, handlowe i firmowe korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej. Zakazane jest ich kopiowanie, publikacja, zapisywanie na dyskach, wysyłanie, emisja, transmisja lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, bez uzyskania uprzedniej zgody Spółki.

Postanowienia końcowe

Alertfinansowy.pl Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności serwisu Alertfinansowy.pl. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Alertfinansowy.pl Sp z o.o. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników serwisu Alertfinansowy.pl