Alert Finansowy

Bank w tarapatach? Nie panikuj!

12 stycznia
15:35 2010

Co robić gdy upada bank? Choć w tej dekadzie ilość banków, które upadły jest znikoma, to w latach 90-tych, szczególnie w pierwszej połowie dekady, upadłości instytucji finansowych były na porządku dziennym. Jak odzyskać pieniądze w razie upadku banku? Do kogo zwrócić się o pomoc?

BFG ma 50 tys. euro dla każdego

W Polsce wypłatę środków z konta zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), do którego należy zdecydowana większość banków w Polsce. Pełną ich listę podaliśmy tutaj. BFG gwarantuje wypłatę całości depozytów w kwocie nie przekraczającej 50 tys. euro. Procedura wypłat powinna zakończyć się w ciągu 3 miesięcy od dnia zawieszenia działalności banku. W wypadku opóźnień, sąd może orzec przedłużenie spłaty gwarantowanych sum. Cała procedura nie powinna jednak wydłużyć się o więcej niż 10 dodatkowych dni roboczych.

Kapitał czeka 5 lat
Należny kapitał można odbierać w siedzibie BFG, przez 5 lat od momentu upadku banku. Pamiętajmy jednak, że niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych. Dodatkowo obowiązuje kurs wymiany z dnia upadłości. Kwota jaką naliczy nam BFG pochodzić będzie, ze wszystkich lokat i rachunków, jakie posiadamy w danym banku.

Pamiętaj, że ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe od:

  • Osób fizycznych
  • Osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego
  • Jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną
  • Szkolnych kas oszczędnościowych
  • Pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych

Czyje depozyty nie podlegają ochronie?

  • Skarbu Państwa
  • Instytucji finansowych takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe
  • Podmiotów, które nie sa uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat
  • Kadry zarządzającej bankiem
  • Głównych akcjonariuszy (posiadających, co najmniej 5 proc. akcji banku)

Co sądzisz o tych zabezpieczeniach? Czy są wystarczające? Podziel się swoją opinią na temat instytucji finansowych.

AlertFinansowy.pl

Podobne artykuły