Alert Finansowy

Czy Polacy zmienią banki?

15 grudnia
06:00 2009
Jesteś niezadowolony ze swojego banku? Od 1 stycznia będziesz mógł go łatwiej zmienić na lepszy. Wystarczy, że złożysz w banku odpowiednie pełnomocnictwo i o nic nie musisz się już martwić, bo to bank wykona za ciebie całą pracę. W związku z nadchodzącymi ułatwieniami, postanowiliśmy zbadać opinie Polaków na temat zmiany kont bankowych. Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie Polaków przez Instytut Homo Homini na zlecenie portalu Alertfinansowy.pl.


Zobacz opinie o bankach w Twoim mieście!

Wyniki pokazują, że przeważająca większość (80 proc.) badanych użytkowników usług bankowych jest zadowolona ze swojego banku i konta. Warto zauważyć, że prawie połowa badanych (45 proc.) jest zdecydowanie zadowolonych ze swojej obecnej oferty rachunku osobistego. Niezadowolonych ze swojego konta jest 20 procent respondentów, a jedynie 5 procent jest zdecydowanie niezadowolona.

W takim razie zobaczmy co mogłoby skłonić Polaków do zmiany banku.

Okazuje się, że co czwarty badany (25 proc.) nie chce zmieniać banku i deklaruje, że nie sposób go skłonić do podjęcia takiej decyzji. Najczęściej wskazywanymi przyczynami zmiany banku i konta są atrakcyjna oferta oprocentowania w innym banku (26 proc.), atrakcyjna oferta niższych opłat bankowych w innym banku (23 proc.). 18 procent respondentów nie wie, co mogłoby ich skłonić do zmiany banku, ale nie wyklucza, że taka okoliczność mogłaby się pojawić. Na ogólną atrakcyjność oferty innego banku wskazuje 8 proc. badanych. Jedynie 6 procent respondentów deklaruje, że do zmiany mogłaby zachęcić ich oferta banku o większym doświadczeniu i tradycji rozumianych, jako wieloletnia obecność na polskim rynku, kojarzona z wiarygodnością i zaufaniem.

Interesujący jest fakt, że połowa respondentów uważa, że już teraz nie widzi ewentualnych problemów przy operacji zmiany konta. 19 proc. wskazuje na utrudnienia biurokratyczne, czyli skomplikowaną procedurę przeniesienia konta do innego banku, podobnie 8 proc. deklaruje, że nie decyduję się na przeniesienie ze względu na brak czasu. 15 proc. klientów banków jako przeszkodę wskazuje brak konkurencyjnej oferty dla ich obecnego konta. Odległość do oddziału innego banku stanowi ważne utrudnienie w przeniesieniu swojego konta do innego banku dla 4,5 proc. respondentów. Przyzwyczajenie do obecnego banku jest przeszkodą dla 5 proc. badanych.

Jeszcze ciekawiej zaczyna się robić, gdy dowiadujemy się, że ponad połowa badanych (55 proc.) deklaruje chęć, przeniesienia swojego konta. Ankietowani zrobiliby to, gdyby było to proste, nie zajmujące czasu i możliwe podczas jednej wizyty w banku. Przeciwnego zdania jest 32 proc. badanych, a 11 proc. nie ma zdania na ten temat.

Podsumowanie

Użytkownicy kont osobistych w Polsce są w większości zadowoleni z ofert banków, z których korzystają. Deklaracje te mogą być związane z małą wiedzą, na temat podobnych ofert w innych bankach oraz z tym, że zmiana konta postrzegana jest przez część klientów jako operacja czasochłonna i zbiurokratyzowana.

Kolejną możliwością jest hipoteza, że obecna oferta, jest w ocenie klientów dla nich najlepsza. Jednak należy zwrócić uwagę, że chęć zmiany banku w przypadku uproszczenia procedury deklarują także Ci klienci banków, którzy jednocześnie deklarują zadowolenie ze swojego konta i usług swojego banku.

Można zatem założyć, że w 2010 roku możliwość przeniesienia konta osobistego, oparta na prostej z punktu widzenia klienta procedurze, spowoduje wzrost przepływu klientów między bankami oraz wymusi ostrzejszą konkurencję w segmencie kont osobistych.


Podziel się swoją opinią na temat instytucji finansowych.

AlertFinansowy.pl

Podobne artykuły