Alert Finansowy

Lokaty bankowe sposobem na bezpieczne inwestowanie oszczędności

05 listopada
08:44 2016

W okresie wzmożonego ryzyka na rynkach finansowych lokaty bankowe są bardzo dobrym sposobem na oszczędzanie. Posiadają gwarantowane oprocentowanie, które pozwala naliczać odsetki od zdeponowanego kapitału w banku. Są praktycznie pozbawione ryzyka ze względu na swoją charakterystykę. Znaczenie ma tutaj przede wszystkim to, że lokaty są oferowane przez banki czyli instytucje zaufania publicznego. Dodatkowo, wszystkie produkty oszczędnościowe dostępne w bankach są objęte gwarancjami.

Banki to instytucje finansowe objęte restrykcyjnymi regulacjami. Muszą spełniać wymogi kapitałowe. Wiążę się to z rolą jaką pełnią w gospodarce. Są pośrednikami w przepływie kapitału w systemie gospodarczym. Wiąże się to z zaufanie publicznym jakim muszą być darzone tego typu podmioty. Dlatego w mowie potocznej używa się stwierdzeń takich jak „pewne jak w banku”.

Ochrona BFG

Ochrona kapitału zdeponowanego w banku jest także rozwiązana na poziomie instytucjonalnym. W Polsce, zresztą tak jak w praktycznie wszystkich krajach Unii Europejskiej, funkcjonuje fundusz chroniący depozyty bankowe.

W naszym kraju jest to Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który gwarantuje lokaty do równowartości 100 tys. euro. Jeśli bank, w którym trzymaliśmy oszczędności, popadnie w tarapaty i zbankrutuje, to środki tam zdeponowane zostaną nam zwrócone. BFG chroni depozyty ulokowane w bankach i SKOK-ach. Po upadku banku w ciągu 20 dni od złożenia wniosku w BFG otrzymamy utracone oszczędności. O zwrot środków możemy starać się przez 5 lat od upadku banku.

Warto zaznaczyć, że niektóre produkty finansowe oferowane przez banki nie podlegają ochronie BFG. Są to np. lokaty strukturyzowane lub polisolokaty. Takie produkty nie posiadają tylko charakteru oszczędnościowego, gdzie klient zarabia na odsetkach z oprocentowania.

Pewne zyski

Lokaty bankowe i konta oszczędnościowe przez to, że posiadają oprocentowanie pozwalają na zarabianie przez oszczędzanie. Od kapitału, który zdeponujemy w banku otrzymamy odsetki. Nie są to duże kwoty, ale pozwalają na ochronę oszczędności przed inflacją. Przy stałym oprocentowaniu, czyli takim jakim można spotkać w przypadku większości ofert – zyski z lokat są pewne. Z góry można policzyć jakie zyski osiągniemy i po jakim czasie. Zysk ten jest ponoszony praktycznie bez ryzyka.

Podobne artykuły