Alert Finansowy

Wierzyciel podaje do KRD, czy słusznie?

24 września
09:38 2010

Otrzymaliśmy alert od jednej z naszych użytkowniczek, dotyczący dopisania konsumenta do Krajowego Rejestru Długów w przypadku przedawnionych zobowiązań finansowych.

Nadik napisała: Mam pytanie dotyczące KRD. Mam niezapłaconą FV za usługi telekomunikacyjne z roku 2000, wynika z tego więc, że dług ten uległ przedawnieniu.

Ścigają mnie już 3 biura windykacyjne, natomiast żadne nie złożyło sprawy w sądzie i nie mam żadnego nakazu sądowego spłaty zadłużenia. Wiem, że jak sprawa trafi do sądu to piszę prośbę o przedawnienie. Zostałam podana przez wierzyciela do KRD natomiast zastanawiam się czy zrobione to zostało zgodnie z prawem, ponieważ mój dług jest już w świetle prawa przeterminowany i nie ma możliwości zmuszenia mnie do spłacenia. Czy również takie “stare” długi już nie istniejące dla sądu mogą być umieszczone w KRD?

Poniżej prezentujemy wypowiedź prawnika, która rozwieje Wasze ewentualne wątpliwości na ten temat.

Agnieszka Wykręt, prawnik Europejskiego Centrum Konsultacji Prawnych

Przedawnione zobowiązania również mogą zostać dopisane do Krajowego Rejestru Długów BIG S.A., nie istnieją bowiem przeszkody prawne w dochodzeniu takich roszczeń, o czym szerzej poniżej.
Na początku pragnę zauważyć, iż wie Pani doskonale, co zrobić z rzeczoną wierzytelnością, gdy ta trafi przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Wierzyciel może oczywiście skierować sprawę do sądu, jednak w tym wypadku, jako dłużnik, może Pani skutecznie podnieść zarzut przedawnienia.
Upływ terminu przedawnienia powoduje właśnie, że dłużnik może uchylić się od spełnienia świadczenia. Jednakowoż wierzytelność nadal istnieje i nie wygasa. Wierzyciel nadal posiada legitymację do dochodzenia swej wierzytelności, która pozostaje wciąż wymagalna. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530) o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczych, w art. 31 pkt. 6. oraz 7. wyraźnie wskazuje, iż samo istnienie zobowiązania stanowi przesłankę dokonania wpisu do KRD.

Upływ terminu przedawnienia, jak zostało wyjaśnione wcześniej, nie powoduje nieistnienia czy wygaśnięcia zobowiązania. Zatem przedawnione zobowiązania mogą również być umieszczone w bazie danych KRD.
Odnosząc się do kwestii stwierdzenia wierzytelności tytułem wykonawczym (np. wyrokiem sądowym), wyjaśniam, że taki jest wymagany ale tylko w sytuacji, gdy wierzycielem jest osobą fizyczną. Wówczas taki wyrok powinien być również opatrzony klauzulą wykonalności. Jednakże nie dotyczy to danej kwestii.

Do opisanej przez Panią sytuacji zastosowanie ma art. 2 ust. 2 pkt. 4 przedmiotowej ustawy, z którego wynika, iż wierzyciel, który jest osobą prawną – w tym wypadku dostawca usług telekomunikacyjnych – i której w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym, przysługuje wierzytelność, nie musi dodatkowo przedstawiać tytułu wykonawczego w celu dokonania wpisu do KRD.
Informacje gospodarcze usuwane są przez KRD po upływie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji, nie później jednak niż po upływie 10 lat od dnia ich przekazania przez wierzyciela.

Wyjaśniając Pani wątpliwości związane z legalnością przedmiotowego wpisu do bazy KRD, odpowiadam, że ani wierzyciel, ani KRD nie naruszył przepisów prawa. Co więcej, zarówno wierzyciel jak i KRD postąpili zgodnie i na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530) o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczych.

Jakie są Twoje doświadczenia z KRD?
Podziel się swoją opinią na temat instytucji finansowych.

AlertFinansowy.pl

Podobne artykuły