Alert Finansowy

Akt urodzenia to za mało

27 października
09:46 2009

Od 1 listopada wchodzi w życie rozporządzenie, które zmienia zasady przyznawania becikowego. Do tej pory, aby dostać 1000 zł wystarczyło pokazać w urzędzie akt urodzenia dziecka. Jednak teraz trzeba będzie dostarczyć jeszcze jeden dokument.
Zobacz opinie o bankach w Twoim mieście!

Jeśli chcesz dostać becikowe od 1 listopada musisz dołączyć zaświadczenie, o co najmniej trzech wizytach u ginekologa. Kobieta w ciąży musi odwiedzić ginekologa przynajmniej raz w każdym trymestrze ciąży. Według rozporządzenia, matka dziecka powinna pozostawać pod opieką lekarską najpóźniej od 10. tygodnia ciąży do porodu.

Pamiętaj! Zaświadczenie lekarskie musi być wypisane na specjalnym formularzu, określonym w rozporządzeniu resortu zdrowia.

Becikowe przysługuje: matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka.

Pisemny wniosek o becikowe można złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w ciągu 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Wniosek złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania.

Do wniosku o becikowe trzeba dołączyć:
1. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o becikowe
2. skrócony odpis aktu urodzenia lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka
3. zaświadczenia lekarskie od ginekologa wypisane na specjalnym formularzu
4. pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została już pobrana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (np. przez drugiego z rodziców).

Proponujemy, aby zamiast kolekcjonowania kolejnych papierków przez urzędników przyjąć takie regulacje, które sprawią, że kobiety w ciąży nie będą czekały w kilkugodzinnych kolejkach do gabinetów i będą miały zapewnione kompleksowe badania siebie i dziecka.

Masz ciekawą wiadomość ze świata finansów? Podziel się swoją opinią na temat instytucji finansowych.

AlertFinansowy.pl

Podobne artykuły