Alert Finansowy

ALERT NEWS: Ubezpieczyciele działają wbrew prawu

21 stycznia
11:04 2010

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zostawił suchej nitki na ubezpieczycielach. Niemal każdy z nich stosuje niezgodne z prawem, niejednoznaczne i niezrozumiałe postanowienia. Do sądu zostały skierowane sprawy kilkudziesięciu klauzul w umowach, które zdaniem urzędu są niezgodne z prawem.


Zobacz opinie o bankach w Twoim mieście!


Umowy sprzeczne z prawem

Pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ostatnio nie próżnowali. Przebadali 600 wzorów umów i 13 firm oferujących ubezpieczenia na życie. Sprawdzone zostały umowy firm; AXA Życie, CARDIF Polska, Aviva, COMPENSA, EUROPA, HDI-Gerling Życie, PZU Życie, ING, NORDEA Polska, WARTA, LINK4 Life, Sopockie TU na Życie ERGO HESTIA oraz PRAMERICA Życie TU i Reasekuracji. Niemal wszystkie zawierały sprzeczne z prawem, niejednoznaczne i niezrozumiałe postanowienia.

Sprawy trafiły do sądu
Urząd skierował już cztery pozwy, do sądu – w przygotowaniu jest następnych sześć – o uznanie w sumie 23 postanowień za niedozwolone. Ponadto Compensa, HDI – Gerling Życie oraz Sopockie TU na Życie ERGO HESTIA będą musiały zapłacić kary na łączną sumę 540 tys. zł. Kontrola jednak pomogła – zakłady ubezpieczeń dobrowolnie zrezygnowały z połowy zakwestionowanych postanowień.

Lista zastrzeżeń Urzędu:

  • UOKiK zakwestionował możliwość samodzielnej zmiany zakresu świadczeń przez ubezpieczyciela. W konsekwencji mógł on jednostronnie decydować o warunkach ubezpieczenia w trakcie obowiązywania umowy.
  • Zastrzeżenia wzbudziły klauzule, których interpretacja na korzyść ubezpieczyciela mogła pozbawić konsumenta świadczenia. Przykładowo, jedna z nich zastrzegała możliwość odmowy wypłaty, jeśli nieszczęśliwe zdarzenie wystąpiło w następstwie „nieuzasadnionego nieskorzystania z porady lekarskiej”.
  • Za niezgodne z prawem Urząd uznał wprowadzanie w błąd, co do długości okresu ochrony ubezpieczeniowej, szczególnie konsumentów w podeszłym wieku. Mowa tu o zapisach takich jak: „Odpowiedzialność ubezpieczyciela w zakresie, o którym mowa (…) kończy się niezależnie od postanowień umowy ubezpieczenia w dniu osiągnięcia przez ubezpieczonego wieku 70 lat”.
  • Urzędowi nie podoba się również ograniczanie wysokości wypłacanego odszkodowania, w wypadku gdy poszkodowany ma kilka polis. Regułą jest bowiem, że zakłady ubezpieczeń wypłacają odszkodowania przewidziane tylko jedną umową, mimo że konsument ma kilka polis. Tymczasem mają obowiązek wypłacić poszkodowanemu rekompensaty przewidziane we wszystkich umowach.
  • Nieuzasadnione jest również żądanie złożenia oryginału umowy wraz z wnioskiem o wypłatę świadczenia w przypadku zaistnienia szkody. Oddając przedsiębiorcy oryginał, konsument traci dokument będący podstawą do dochodzenia swoich praw.
  • Niezgodne z przepisami są również zbyt krótkie terminy na zgłoszenie informacji o wypadku wyznaczane przez ubezpieczycieli.
  • Oprócz tego Urząd zakwestionował postanowienia zobowiązujące do przekazywania wszystkich informacji ubezpieczycielowi listem poleconym, przy braku takiego obowiązku po stronie ubezpieczyciela.

Pamiętaj!
W sytuacji, gdy masz kłopoty z firmą ubezpieczeniową należy zwrócić się do Rzecznika Ubezpieczonych. Spór można rozwiązać przed Sądem Polubownym, działającym przy Rzeczniku Ubezpieczonych.

Podziel się swoją opinią na temat instytucji finansowych.

AlertFinansowy.pl

 

Podobne artykuły