Alert Finansowy

Bezpieczne oszczędności

10 grudnia
06:17 2009

„Od jakiegoś czasu trzymam moje oszczędności w SKOK-u. Jednak niedawno dowiedziałam się od znajomego, że oszczędności w SKOK-ach nie są gwarantowane, w przeciwieństwie do tych zdeponowanych w bankach, które gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Przestraszona obecnym kryzysem finansowym szybko wycofałam pieniądze ze SKOK-u i ulokowałam na lokacie bankowej. Teraz moje oszczędności są bezpieczne!” – napisała Marta

Zobacz opinie o bankach w Twoim mieście!

Nasza Alertowiczka niepotrzebnie wpadła w panikę – informacje, które przekazał jej znajomy, są zupełnie nieprawdziwe.

Depozyty złożone w SKOK-ach są chronione przez Program Ochrony Depozytów Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych prowadzony przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową (KSKOK) i Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych (TUW SKOK).

Obecnie wszystkie lokaty w SKOK-ach są objęte pełnymi gwarancjami do kwoty stanowiącej równowartość 50 000 euro.  

Podobnie wygląda sytuacja w bankach – Bankowy Fundusz Gwarancyjny udziela stuprocentowych gwarancji do kwoty 50 000 euro.

Pod względem gwarancji naszych depozytów nie ma zatem znaczenia, gdzie ulokujemy nasze środki. Takie samo zabezpieczenie dotyczy zarówno oszczędności ulokowanych w SKOK-ach, jak i tych w bankach.

Warto jednak pamiętać, że SKOK-i nie są bankami. Ich funkcjonowanie regulowane jest nie prawem bankowym , ale odrębną ustawą o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych z grudnia 1995 r., zgodnie z którą nadzór sprawuje KSKOK, a nie Komisja Nadzoru Finansowego.

Jednakże sytuacja ta ma ulec zmianie na mocy ustawy z dnia 5 listopada 2009, która ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy o daty jej ogłoszenia. Wprowadzenie nadzoru publicznego wykonywanego przez KNF ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa ekonomicznego spółdzielczych kas, a co za tym idzie – bezpieczeństwa zgromadzonych w nich środków klientów.

Wkrótce nadzór nad SKOK-ami obejmie organ publiczny. Wtedy lokowanie swoich w oszczędności w SKOK-ach będzie równie bezpiecznie jak w bankach. Jednak już teraz, jeśli chodzi o gwarancję wkładów, poziom zabezpieczenia jest ten sam.

Podziel się swoją opinią na temat instytucji finansowych.

AlertFinansowy.pl

Podobne artykuły