Alert Finansowy

Chroń swoje dane

29 grudnia
06:11 2009

Masz już dość niechcianych reklam? Otrzymujesz oferty promocyjne również od firm, którym nigdy nie podałeś swojego adresu czy numeru telefonu? Czy informacje udostępnione bankom są bezpieczne? Uważaj, komu i na jakich warunkach udostępniasz swoje dane osobowe!

Zobacz opinie o bankach w Twoim mieście!

Magda nadesłała do nas Alert: „Bardzo cenię sobie prywatność i nie lubię rozpowszechniać informacji o sobie. Zdaję sobie sprawę, że jest to nieuniknione, ale mam pewne obawy udzielając poufnych informacji nawet bankom. Kilkanaście razy zdażyło mi się, że dostałam różne propozycje finansowe od instytucji, których nawet nie znałam. Ciekawe skąd mieli moje dane? Wydaje mi się, że nie są one dobrze chronione”.

Dane osobowe to wszelkie informacje pozwalające na identyfikację konkretnej osoby. Zaliczamy do nich zatem nazwisko, adres, numer telefonu, czy numer karty kredytowej. Żadna instytucja nie ma prawa wykorzystywać ich do innych celów, niż te, na które wyraziliśmy zgodę. 

W Polsce prawo do prywatności gwarantowane jest na mocy konstytucji. Dodatkowo prywatność podlega także ochronie na poziomie dóbr osobistych, o czym stosowne zapisy znajdują się w kodeksie cywilnym.

Jeśli na przykład przy otwieraniu konta w banku wyrazimy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych, a nie wyrazimy zgody na dostarczanie nam ofert promocyjnych, to w przypadku przesyłania nam materiałów reklamowych bank łamie prawo. Udzieliliśmy poufnych informacji na cele operacyjne, a nie na cele marketingowe.

Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na podmioty przetwarzające te dane obowiązek udzielenia maksymalnie raz na pół roku informacji o tym, jakie dane dotyczące naszej osoby posiadają, skąd pochodzą, w jakim celu są one przetwarzane oraz kto posiada do nich dostęp. Na nasze żądanie instytucje są zobowiązane do uaktualnienia danych lub usunięcia ich ze swoich rejestrów.

Administratorzy danych mogą je także przekazywać innym podmiotom. W takim wypadku, na mocy ustawy, nowi administratorzy są zobowiązani do poinformowania nas o fakcie uzyskania naszych danych. Jeśli nie będziemy sobie życzyć, aby znajdowały się one w ich posiadaniu, wystarczy, że pisemnie zażądamy ich usunięcia ze swoich baz.

Bardzo ważna jest zatem świadomość naszych praw. W polskim prawie znajdziemy solidne podstawy do ochrony naszej prywatności, warto jest jednak nauczyć się ich dochodzić, gdyż niestety bywają one wciąż łamane.

Miałeś problem z ochroną danych osobowych? Podziel się swoją opinią na temat instytucji finansowych.

AlertFinansowy.pl

Podobne artykuły