Alert Finansowy

Nie daj się wylosować

22 grudnia
12:12 2009

Niedługo odbędzie się losowanie OFE i w związku z tym tematem dostajemy sporo Alertów. Oto jeden z nich napisany przez Paxtona: Jestem studentem. Od 1.01.2010 roku zaczynam pracę, a podobno do połowy stycznia trzeba wybrać jakiś fundusz emerytalny, żeby nie być losowanym. Słyszałem też, że jeśli jestem studentem to nie muszę wcale zapisywać się do żadnego funduszu. Chciałbym w końcu wiedzieć czy muszę się zapisać czy nie?

Zobacz opinie o bankach w Twoim mieście!

Do otwartego funduszu emerytalnego powinno się przystąpić w ciągu siedmiu dni od momentu rozpoczęcia pracy. Musi to zrobić każda osoba urodzona po 31.12.1968 roku, za którą jest odprowadzana składka emerytalna do ZUS. Dotyczy to osób, które podpiszą umowę o pracę, zlecenie, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, odbywają płatny staż lub ubezpieczyli się dobrowolnie.

Za studentów, którzy nie ukończyli 26 lat, pracodawca nie musi odprowadzać składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, chyba, że podpisał z nimi umowę o pracę. W razie wątpliwości, koniecznie trzeba się upewnić u pracodawcy czy składki są odprowadzane, bo tylko wtedy można wybrać fundusz emerytalny i podpisać umowę.

Ostateczny termin samodzielnego wyboru OFE mija 10 stycznia lub 10 lipca w zależności, która data wystąpi pierwsza, licząc od momentu podpisania umowy o pracę. Jeśli składki są odprowadzane i sam nie wybierzesz żadnego funduszu to zostaniesz do niego przydzielony w drodze losowania. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza losowanie do OFE dwa razy w roku – 31 stycznia i 31 lipca. Losowanie nie dotyczy studentów, do 26 roku życia, którzy podjęli pracę w ramach umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

Jeśli dostałeś z ZUS-u wezwanie do zawarcia umowy z OFE oznacza to, że jeśli nie dokonasz wyboru OFE, weźmiesz udział w losowaniu i zostaniesz przydzielony do funduszu emerytalnego. W takim przypadku, jak najszybciej wybierz fundusz i sam zdecyduj co jest dla ciebie najlepsze. Nie czekaj do którego funduszu zostaniesz przydzielony, bo trzy największe OFE nie biorą udziału w losowaniu. Biorą w nim udział wyłącznie te fundusze emerytalne, których udział w rynku jest nie większy niż 10% oraz osiągnęły wyższe niż średnia stopy zwrotu w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych.

Pamiętaj, nie daj się wylosować i sam zdecyduj gdzie ulokujesz swoje pieniądze.

Podziel się swoją opinią na temat instytucji finansowych.

AlertFinansowy.pl

Podobne artykuły