Alert Finansowy

Część wspólna a prawo do wypłaty premii z książeczki mieszkaniowej – wypowiedź banku

01 marca
12:36 2011

Dostaliśmy alert od Małgorzaty: Witam, Proszę o komentarz w kwestii uzyskania wypłaty premii gwarancyjnej, gdy nieruchomość nabyli rodzice mający 2/3 wraz synem z 1/3 własności. Rodzice posiadają uprawnioną do wypłaty premii własną książeczkę oraz syn ze swoją także uprawnioną do wypłaty książeczką mieszkaniową.

Zobacz opinie o PKO BP w Twoim mieście!

Poniżej przedstawiamy odpowiedź banku. Ze względu na brak szczegółowych informacji od Użytkowniczki uwzględnione zostały dwa przypadki.

Monika Floriańczyk, PKO Bank Polski, Departament Komunikacji Korporacyjnej/ Zespół Prasowy

Bank wypłaca premię gwarancyjną w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115 z późn. zm.).

Z niepełnych informacji przekazanych w mailu, można domniemywać, iż klienci:

1) nabyli – na rynku wtórnym – współwłasność lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy właścicielom książeczek mieszkaniowych przysługuje premia gwarancyjna w związku z nabyciem, w drodze zakupu lub zamiany, własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość lub domu jednorodzinnego, z wyjątkiem nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na zasadach współwłasności w częściach ułamkowych.
A zatem dokonana czynność (nabycie współwłasności) nie uprawniałaby do wypłaty premii gwarancyjnej.

LUB

2) nabyli, na rynku pierwotnym, od dewelopera współwłasność lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
W przypadku nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym od dewelopera, w sytuacji, gdy klienci uczestniczyli w procesie inwestycyjnym (podstawa art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy – uzyskanie własności …, w związku z wykonaniem umowy zobowiązującej), Bank wypłaci premię gwarancyjną na współwłasność.


Jakie są Twoje doświadczenia z PKO BP?

Podzielcie się swoją opinią na temat PKO BP.

AlertFinansowy.pl

Podobne artykuły