Alert Finansowy

Dexus Partners – nieuczciwy doradca z najwyższej półki

09 sierpnia
12:10 2010

Użytkownik Enzolorenzo zwrócił uwagę na opisaną przez rp.pl sprawę firmy doradczej Dexus Partners. Na współpracy z nią stracili między innymi jego znajomi i uważa, że przed tą stwarzającą pozory wysokich kompetencji instytucją należy ostrzec jak najszersze grono osób.

Zobacz opinie o doradcach finansowych w Twoim mieście!

Wykorzystane zaufanie
Dexus Partners zajmuje się doradctwem kapitałowym, strategicznym, tworzeniem prognoz ekonomicznych oraz doradctwem finansowym ukierunkowanym na klientów zamożnych. Wspomniany atykuł dotyczy poważnych wątpliwości związanych z ostatnim spośród wymienionych obszarów jej działalności. Dexus Partners zaufanie inwestorów pozyskał głównie dzięki nazwisku współzałożyciela i współwłaściciela Marka Zubera rozpoznawalnego dzięki częstej obecności w mediach jako specjalisty ekonomicznego oraz – a może przede wszystkim – byłego szefa zespołu doradców ekonomicznych Premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Korzystając z wypracowanego autorytetu i siły nazwiska namawiał on wraz z wspólnikiem Adamem Filipowskim do inwetycji w fundusze, akcyjne oraz udzialy spółek obiecując wysokie zyski, a także jak twierdzą poszkodowani pomijając kwestię ryzyka. Zarzuca im się nie tylko nierzetelne doradztwo i niewłaściwe zarządzanie portfelami klientów w czasie kryzysu, ale również działanie na ich szkodę. Marek Zuber miał sugerować zakup akcji i papierów dłużnych spółek, których właściciele gwarantowali mu wysokie profity za znalezienie inwestorów – sprawa jest już badana przez prokuraturę oraz CBŚ.

Znowu bez uprawnień
Charakterystyczne, że Dexus tak jak większość nieuczciwych firm działających na rynku finansowym nie posiada licencji doradcy inwestycyjnego i z formalnego punktu widzenia nie ma prawa określać swojej działalności mianem brokerstwa – a taki zwrot pojawia się nawet w rozmowie z dziennikarzem rp.pl. Zuber i Filipowski nie proponowali inwestorom umów o doradztwo, lecz wystawienie pełnomocnictwa uprawniającego Dexus do nabywania i zbywania udziałów w imieniu klientów oraz do reprezentowania ich na walnych zgromadzeniach spółek. Może to znacznie utrudnić, jeśli nie uniemożliwić, osobom poszkodowanym dochodzenie praw z tytułu poniesionych strat.

Podziel się swoją opinią na temat instytucji finansowych.

AlertFinansowy.pl

Podobne artykuły