Alert Finansowy

Długi przelew

28 grudnia
10:57 2009

Jak długo powinna trwać realizacja przelewu internetowego pomiędzy bankami? Otrzymaliśmy Alert od oburzonej Adrianny: „Ostatnio potrzebowałam pilnie pieniędzy na moim koncie w innym banku. Przelew wykonałam w poniedziałek ok. 17. Na koncie w drugim banku został zaksięgowany dopiero w środę rano! Czy powinnam złożyć reklamację?”.

W Polsce rozliczenia przelewów międzybankowych dokonywane są przez Krajową Izbę Rozliczeniową w ramach systemu ELIXIR.  Jest to system, który pośredniczy w elektronicznej wymianie komunikatów o zleceniach płatniczych i wierzytelnościach.

Każdego dnia roboczego odbywają się trzy sesje rozliczeniowe w systemie ELIXIR: poranna (I), popołudniowa (II) i wieczorna (III).

Nr sesjiOtwarcie
wejścia
Zamknięcie
wejścia
Początek
sesji rozrachunkowej
w NBP
Koniec
sesji rozrachunkowej
i przekazanie
wyników do banków
I16:00 (D-1)9:30 (D)10:30 (D)11:00 (D)
II9:30 (D)13:30 (D)14:30 (D)15:00 (D)
III13:30 (D)16:00 (D)17:00 (D)17:30 (D)

D-1 – dzień poprzedni
Nieco inne są godziny sesji poszczególnych banków. Przykładowo w mBanku godziny sesji wychodzących to 6:00, 10:00 i 13:30, a przychodzących odpowiednio: 12:00, 15:00 i 18:15.

W każdym banku przelewy zlecone do określonej godziny są przetwarzane w celu odpowiedniego przygotowania danych do wysłania do Krajowej Izby Rozliczeniowej. KIR do ustalonej godziny przyjmuje dane, przetwarza je i o określonej porze wysyła z powrotem do banków. Następnie w bankach następuje księgowanie danych, które zostały otrzymane z KIR, a o ustalonej godzinie dokonywane jest uaktualnienie sald kont i udostępnienie środków właścicielom rachunków.

Jeśli chcesz oszacować oczekiwany czas, jaki minie od złożenia zlecenia przelewu do pojawienia się środków na koncie odbiorcy, koniecznie sprawdź godziny sesji wychodzących i przychodzących zarówno w swoim banku, jak i banku odbiorcy.

Niestety, nie zawsze wyliczony przez nas w ten sposób czas przelewu będzie zgodny z rzeczywistością. Może się zdarzyć, że okres ten ulegnie wydłużeniu. Regulacje dotyczące maksymalnego czasu przekazywania przelewu pomiędzy bankami i księgowania pieniędzy na koncie odbiorcy powinny być zwarte, zgodnie z Prawem Bankowym, w umowie prowadzenia rachunku.

Adrianno, radzimy zatem zapoznać się z treścią umów, jakie zawarłaś z bankami i sprawdzić, czy ich postanowienia zostały naruszone. Jeśli tak, to jak najbardziej jest to podstawą do złożenia reklamacji.

Znasz podobną historię?

AlertFinansowy.pl

Podobne artykuły