Alert Finansowy

Dostałeś wypowiedzenie – znaj swoje prawa

04 marca
13:02 2010

Dostałeś wypowiedzenie umowy o pracę, a wraz z nim oświadczenie o skróceniu okresu wypowiedzeniu. Jakie świadczenia Ci przysługują w tym okresie? Czy dostaniesz normalne wynagrodzenie? Co z wypłatą odszkodowania? Nie daj się wykiwać pracodawcy! AlertFinansowy.pl podpowiada, jakie prawa należą się pracownikom w takim położeniu.
Zobacz opinie o bankach w Twoim mieście!


Dylemat zwolnionego

Dostałam wypowiedzenie umowy o pracę po 5 latach pracy (z przyczyn nie dotyczących pracownika – “względy ekonomiczne”), z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Zostałam związana z obowiązku świadczenia pracy. Mam już nową pracę, chciałabym skrócić okres wypowiedzenia do miesiąca, ale mój pracodawca twierdzi, że wówczas utracę prawo do odszkodowania za pozostałe dwa miesiące – czy ma rację? – pyta alertowiczka.

Kodeks pracy mówi…
W świetle polskiego prawa pracodawca może skrócić tylko okres 3-miesięcznego wypowiedzenia i to na warunkach wynikających z kodeksu oraz w ściśle określonych okolicznościach:
– ogłoszenia upadłości

– likwidacji pracodawcy
– innej przyczyny nie dotyczącej pracownika (w przypadku opisanym powyżej są to „względy ekonomiczne”)
– okres wypowiedzenia może zostać skrócony do jednego miesiąca
– oświadczenie o skróceniu okresu wypowiedzenia musi trafić do pracownika razem z wypowiedzeniem
W takiej sytuacji pracownik otrzymuje odszkodowanie za pozostałe 2 miesiące, a jego wysokość odpowiada wynagrodzeniu, które otrzymywałby normalnie do końca okresu wypowiedzenia. Odszkodowanie podlega opodatkowaniu, natomiast pracodawca nie musi za nie odprowadzać składki z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Skrócenie okresu wypowiedzenia z inicjatywy pracownika
Ten przypadek odpowiada dokładnie sytuacji przedstawionej powyżej przez alertowiczkę. Jeżeli pracownik zwraca się z prośbą o skróceniu okresu wypowiedzenia, to umowa może zostać rozwiązana przez strony we wcześniejszym terminie (nie musi być to koniec miesiąca), jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę. Do tego terminu pracownik otrzymuje wynagrodzenie, a za pozostały okres nie otrzymuje odszkodowania. Do stażu pracy może wliczyć również tylko ten okres, w którym rzeczywiście był zatrudniony.

Podobne problemy
Wszyscy, którzy mają podobne wątpliwości powinni zapoznać się z poniższymi rozporządzeniami kodeksu pracy:
1) Rozporządzenia MPiPS z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopuwypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14 ze zm.)
2) Rozporządzenie MPiPS z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU nr 62, poz. 289 ze zm.)

Podziel się swoją opinią na temat instytucji finansowych.

AlertFinansowy.pl

Podobne artykuły