Alert Finansowy

Uwaga na ubezpieczenia online

28 stycznia
06:32 2010

Towarzystwa ubezpieczeniowe, podobnie jak banki, udostępniają swoją ofertę również w Internecie i umożliwiają zawieranie umów o ubezpieczenie online. Okazuje się jednak, że łatwo można przejechać się na tego typu usługach. Jeden z naszych czytelników wysłał nam alert, w którym zwraca uwagę na niekompetencję i zaniedbania pracowników Towarzystwa Ubezpieczeniowego Benefia.

Zobacz opinie o bankach w Twoim mieście!

Nieszczęśliwy przypadek pana Iksińskiego
Umowa o ubezpieczenie na życie (eLife) została zawarta pod koniec października. Zgodnie z regulaminem TU, powinna zostać sporządzona w ciągu trzech dni w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i przesłana klientowi do podpisania. Niestety umowa nie dotarła przez dwa miesiące, w związku z czym pan Iksiński osobiście skontaktował się z TU Benefia celem wyjaśnienia sytuacji. Po interwencji umowę przesłano, jednak skonstruowano ją w zły sposób. Pan Iksiński postanowił więc jeszcze raz interweniować. Konsultant grzecznie poinformował, że „niestety pojawiają się błędy przy polisach życiowych” i „postaram się osobiście przygotować pańską polisę do wysłania”. Kilka tygodni po tej rozmowie niestety potrzebne było jeszcze trzecie upomnienie, aby w końcu oryginalna umowa dotarła do klienta.

Ubezpieczenie od ręki
Niefortunna historia pana Iksińskiego może być tylko jednym z wielu podobnych przypadków. Co by się stało w momencie, gdyby rzeczony Beneficjent uległ jakiemuś wypadkowi? Czy może ubiegać się o odszkodowanie bez oryginalnej polisy podpisanej przez obie strony? W którym momencie ubezpieczenia zaczyna działać? Jeżeli spotkała was podobna historia, to pragniemy wszystkich uspokoić. Zgodnie z zapisem w regulaminie Benefii odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się od dnia następnego po wypełnieniu wniosku o ubezpieczenie i opłaceniu pierwszej składki. W praktyce oznacza to, że jesteśmy objęci polisą nawet jeżeli nie posiadamy jej w formie fizycznej.

Czy spotkała Cię podobna historia?
Podziel się swoją opinią na temat instytucji finansowych.

AlertFinansowy.pl

Podobne artykuły