Alert Finansowy

Interesujące promocje banków – Millennium i Polbank na dziś!

12 listopada
11:05 2010

Spośród szerokiej gamy oferowanych promocji bankowych, prezentujemy dziś dwie oferty, które mogą zainteresować szczególnie klientów Banku Millennium oraz Polbanku.

Zobacz opinie o Millennium w Twoim mieście!

Pierwsza z nich to produkt strukturyzowany – Szlak Naftowy I. Jego rentowność uzależniona jest od kształtowania się cen kontraktu na ropę naftową WTI, notowanego na New York Mercantale Exchange (NYMEX). Mogą z niego skorzystać klienci z segmentu Prestige Banku Millennium.

Warunki oferty:
1. Okres subskrypcji – 4 listopada – 24 listopada 2010 r. (do godz. 16.00)
2. Data rozliczenia transakcji – 30 listopada 2010 r.
3. Okres inwestycji – 3 lata
4. Waluta – PLN
5. Data początkowej obserwacji – 26 listopada 2010 r.
6. Data końcowej obserwacji – 26 listopada 2013 r.
7. Data wykupu – 2 grudnia 2013 r.
8. Minimalna kwota – 25 000 zł
9. Pula ilościowa – bez ograniczeń
10. Maksymalny możliwy zysk – 49,99%
11. Gwarancja kapitału w dacie wykupu – 100 %

Zysk inwestora w tym produkcie obliczany jest na podstawie dwóch algorytmów:
– Zysk = końcowa wartość kontraktu / początkowa wartość kontraktu – 1 W przypadku, gdy cena zamknięcia notowań kontraktu w czasie trwania inwestycji nigdy nie osiągnie poziomu 150 % lub więcej wartości początkowej, a w dacie finalnej obserwacji będzie powyżej wartości początkowej.
– Zysk = 1 – końcowa wartość kontraktu / początkowa wartość kontraktu W przypadku, gdy cena zamknięcia notować kontraktu w czasie trwania inwestycji nigdy nie osiągnie poziomu 50 % lub mniej wartości początkowej, a w dacie finalnej obserwacji będzie poniżej wartości początkowej.

Produkt Banku Millennium skierowany jest dla osób poszukujących inwestycji, która jest w stanie wygenerować atrakcyjną stopę zwrotu w średnim terminie. Klienci, którzy chcą zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny mogą z pewnością być zainteresowani nową promocją. Na uwagę zasługuję fakt, iż gwarancja kapitału jest ustanowiona na poziomie 100 %. Sprawia to, że klient – lokując pieniądze w owy produkt strukturyzowany – nominalnie nie może stracić. Natomiast zapis ten w żaden sposób nie chroni przed postępującą z roku na rok inflacją.

Druga oferta została przygotowana przez Polbank. Dotyczy ona promocji 3 x 0, która jest związana z ofertą kredytów hipotecznych.

Zgodnie z nią, klient może liczyć na zwolnienia z dodatkowych kosztów występujących przy udzielaniu kredytu. Korzystający z promocji nie zapłaci prowizji, opłaty za wycenę oraz za wcześniejszą spłatę.

Warunki oferty:
1. Termin złożenia wniosku kredytowego – 8 listopada – 31 grudnia 2010 r.
2. Prowizja za udzielenie kredytu – 0 %
3. Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu – 0 %
4. Opłata za czynności związane z wyceną nieruchomości – 0 zł
5. Waluta kredytu – PLN i EUR

Dodatkowo warto wspomnieć, że zaprezentowaną promocję można łączyć z innymi ofertami specjalnymi Polbanku w obrębie kredytów hipotecznych. Dla klientów, którzy zdecydują się na przelewanie swojego wynagrodzenia na rachunek w Polbanku, marża kredytu zostanie obniżona o 1 punkt procentowy.

Przedstawiona oferta przy średniej wartości kredytu, może dać klientowi oszczędności rzędu kilku tysięcy, co jest z pewnością łakomym kąskiem dla kredytobiorców. Na podkreślenie zasługuje również jeden z obszarów promocji, zwolniony z prowizji – wcześniejsza spłata kredytu. Dobrze, że banki decydują się na rezygnację z tego rodzaju prowizji. Co więcej, miejmy nadzieję, że redukcja kosztów z tym związanych zagości w ofercie Polbanku na dłużej niż do końca bieżącego roku. Bo dlaczego mielibyśmy płacić za wcześniejszą spłatę długu? Czy to nie jest nasze prawo?

Jesteś klientem Millennium Banku? Podziel się swoją opinią TUTAJ!

AlertFinansowy.pl

Podobne artykuły