Alert Finansowy

Już 14,3 mln osób korzysta z bankowości internetowej!

18 października
10:50 2010
Banki walcząc o klienta wciąż poszerzają gamę swoich usług online, ulepszają obecne rozwiązania, aktywnie działają na portalach społecznościowych. Powstają także nowe banki internetowe, czego przykładem jest, jak podaje Puls Biznesu, planowany na styczeń 2011 roku start Idea Banku Leszka Czarneckiego. Opierając się o dane ZBP przygotowaliśmy raport, w którym przedstawiamy, w jaki sposób kształtują się statystyki korzystania z bankowości elektronicznej w Polsce.

Klienci indywidualni tworzą najliczniejszą grupę korzystania z bankowości internetowej w Polsce. Zarejestrowanych jest ok. 14,3 mln osób, które posiadają ważną umowę. Jednakże biorąc pod uwagę liczbę aktywnych użytkowników (osoby logujące się na swoje konta przynajmniej raz w miesiącu) jest to ponad 8,2 mln osób, co stanowi niewiele ponad 53 % ogółu użytkowników. Według ZBP każdy korzystający ze swojego konta internetowego użytkownik wysyła statystycznie ok. 4,6 przelewu w miesiącu. Łączna wartość takich przelewów segmentu klientów indywidualnych w ujęciu miesięcznym wynosi prawie 44,6 mld zł.

Kolejną grupę badania stanowią małe przedsiębiorstwa. Banki posiadają niewiele ponad 1,5 mln takich klientów, którzy mają dostęp do bankowości internetowej, z czego aktywnych użytkowników jest ok. 66 %, co daję liczbę oscylującą wokół 1 mln. W porównaniu do klientów indywidualnych, małe przedsiębiorstwa statystycznie wykonują więcej przelewów internetowych – 15,7 miesięcznie, a łączna wartość wszystkich takich operacji wynosi prawie 56,7 mld zł w skali jednego miesiąca.

Trzecią wyróżnioną w analizie grupę tworzą klienci korporacyjni. Jest to, pod względem ilościowym, najmniej liczna zbiorowość (prawie 150 tys. kont). Jednakże, aż 73% spośród wszystkich kont to aktywni użytkownicy. Biorąc pod uwagę liczbę przelewów dokonywanych przez tego typu firmy, kształtuje się ona na poziomie prawie 120 przelewów miesięcznie. Zdecydowanie deklasuje dwie poprzednie kategorie klientów, również pod względem wartości wszystkich przelewów zrealizowanych w ciągu jednego miesiąca, wynosi bowiem ok. 236 mld zł!

Bankowość elektroniczna to również tzw. Home Banking, czyli usługa polegająca na komunikacji z bankiem w sposób bezpośredni poprzez sieć oraz specjalnie stworzonego oprogramowania u klienta. Na tego typu współpracę z bankiem decydują się przeważnie przedsiębiorstwa ze względu na relatywnie wysokie koszty. Obecnie jest zarejestrowanych ok. 15,5 tys. tego rodzaju umów w Polsce. Dotyczy to segmentu małych przedsiębiorstw. Łączny koszt transferów w tym segmencie wynosi prawie 6 mld zł miesięcznie. Klienci korporacyjni korzystający z Home Bankingu tworzą grupę prawie 36 tysięczną, generując jednocześnie ponad 88 mld zł miesięcznie za pośrednictwem przelewów internetowych.

Przyrost kont bankowych klientów indywidualnych bezsprzecznie świadczy o tym, iż coraz częściej korzystamy z Internetu. Jednak, jak pokazują dane powyżej, tylko połowa aktywie korzysta z tego „dobrodziejstwa”, a przecież jest to i relatywnie tańsze rozwiązanie i pozwala zaoszczędzić czas w celu nadania przelewu lub wykonania innej operacji finansowej. Walczmy tym samym o krótsze kolejki na poczcie by list wysłać czy awizo odebrać i dajmy odpocząć paniom w okienku.

Czy Twój bank ma sprawnie działający system internetowy? Podziel się swoją opinią na temat instytucji finansowych

AlertFinansowy.pl

Podobne artykuły