Alert Finansowy

Nie możesz się zdecydować na walutę? Weź kredyt dwuwalutowy

01 czerwca
11:36 2010

Klientom, którzy wahają się, w której walucie zaciągnąć kredyt mieszkaniowy, BNP Paribas Fortis proponuje kredyt dwuwalutowy. To nowe tego typu rozwiązanie na rynku. Klient składa jeden wniosek kredytowy, zawiera jedną umowę, płaci jedną marżę, a otrzymuje finansowanie równocześnie w dwóch walutach – złotych i euro.

Dwie waluty to mniejsze ryzyko
Kredyt walutowy wiąże się z ryzykiem zawirowań rynkowy, przy kredycie dwuwalutowym klient jest chroniony przed negatywnymi skutkami krótkookresowych wahań cen na rynkah walutowych. Kredyt dwuwlutowy pozwala korzystać z prognozowanego umocnienia złotówki, a jednocześnie stanowi niższe, miesięczne obciążenie dla klienta w stosunku do kredytu w 100 proc. w polskiej walucie. Dwuwalutowy Kredyt Mieszkaniowy i Dwuwalutowy Kredyt Refinansowy to nowe produkty hipoteczne w ofercie BNP Paribas Fortis. Dają one możliwość kredytowania jednej nieruchomości jednocześnie w dwóch różnych walutach: złotych i euro, przy czym udział każdej z walut w łącznym finansowaniu wynosi po 50 proc.

Oferta BNP Paribas Fortis
Ubiegając się o kredyt dwuwalutowy klient składa jeden wniosek, a następnie podpisuje jedną umowę. Minimalny dochód na kredytobiorców (gospodarstwo domowe) powinien wynieść 5 tys. zł (w sytuacji, gdy kredytowana nieruchomość jest zlokalizowana w granicach administracyjnych Warszawy) lub 4,5 tys. (w pozostałych lokalizacjach). Minimalna kwota kredytu to 100 tys. zł (50 tys. w zł i równowartość kwoty 50 tys. zł w euro). Bank może sfinansować kredytem dwuwalutowym do 85 proc. wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, a jego spłata może być rozłożona na maksymalnie 30 lat. Kredytobiorcy mają możliwość skorzystania z okresu karencji do 36 miesięcy oraz wakacji kredytowych. Na oprocentowanie kredytu dwuwalutowego składa się rynkowa stawka referencyjna odpowiednio: WIBOR 3M dla złotych i EURIBOR 3M dla euro oraz stała marża banku. Wysokość marży ustalana jest na tym samym poziomie dla obu walut. Bank w ciągu pierwszych 5 lat gwarantuje klientowi, że oprocentowanie jego kredytu wyrażonego w EUR nie przekroczy poziomu 3,75 proc. + stała marża nawet, jeśli w tym czasie EURIBOR 3M wyniesie więcej niż 3,75 proc. Minimalna marża w okresie promocyjnym wyniesie 1,99 proc.

Co sądzisz o nowej ofercie BNP Paribas Fortis? Czy kredyt dwuwalutowy to dobre rozwiązanie?

Podziel się swoją opinią na temat instytucji finansowych.

AlertFinansowy.pl

Podobne artykuły