Alert Finansowy

Płać za wynajem

04 stycznia
10:46 2010

Wynajmujesz własne mieszkanie? Cieszysz się, że dużo na tym zarabiasz? Czy nie zapomniałeś rozliczyć się z Urzędem Skarbowym z dochodów uzyskanych z wynajmu? Przeczytaj, jaki problem spotkał Mateusza.

Zobacz opinie o bankach w Twoim mieście!

“Razem z żoną jesteśmy właścicielami własnościowego mieszkania znajdującego się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej. Od roku mieszkamy w Wielkiej Brytanii, dlatego też od marca 2009 wynajmowaliśmy mieszkanie studentom. Nie zgłaszaliśmy wynajmu w Urzędzie Skarbowym. Niestety, ostatni lokatorzy postanowili nas szantażować i straszą donosem do US. Jakie kary nam grożą i co możemy zrobić w opisanej sytuacji?”.

W Polsce, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych dochodów należy odprowadzać podatek. Do dochodów zaliczany jest niewątpliwie także dochód z wynajmu mieszkania, zatem od tego dochodu także trzeba zapłacić podatek.

Do końca ubiegłego roku właściciele mieszkań byli zobowiązani do zapłaty zryczałtowanego podatku w wysokości 8,5%, jeśli roczny dochód z tytułu wynajmu nie przekraczał 4000 euro. Powyżej tego progu stawka podatku wzrastała do poziomu 20%.

Od 1 stycznia 2010 roku zniesiona została wyższa stawka podatkowa. Ministerstwo Finansów chce w ten sposób zachęcić osoby wynajmujące mieszkania do płacenia podatków i zmniejszenia tzw. szarej strefy.

W przypadku nieopłacania podatku od dochódów uzyskiwanych z wynajmu pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy od nieujawnionych dochodów w wysokości 75% dochodu.

Dodatkowo, zgodnie z kodeksem karnym skarbowym, podatnik uchylający się od opodatkowania podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych, karze pozbawienia wolności albo obu tym karom łącznie.

Mateuszu, masz jednak jeszcze szansę na uniknięcie powyższych kar. Wystarczy, że skorzystasz z możliwości opodatkowania na zasadach ogólnych (dochód z najmu wliczany jest do dochodów z innych źródeł, np. z pracy) i złożysz odpowiedni PIT do końca kwietnia. W tym przypadku opodatkowaniu podlega dochód z najmu, a nie przychód, wobec tego będziesz mógł podstawę opodatkowania pomniejszyć o koszty związane z wynajmem mieszkania.

Podziel się swoją opinią na temat instytucji finansowych.

AlertFinansowy.pl

Podobne artykuły