Alert Finansowy

Spróbuj swoich sił na rynku Catalyst

31 grudnia
12:00 2009

Czarek zastanawia się nad inwestycją w obligacje i obiło mu się o uszy, że na rynku dostępne są nie tylko obligacje skarbowe. W związku z tym napisał do nas Alert: „Słyszałem, że powstał w Polsce nowy rynek Catalyst, który w pewnym sensie jest powiązany z GPW. Czy w związku z tym bezpiecznie jest tam inwestować? Jakie instrumenty finansowe są tam notowane?”.

Zobacz opinie o bankach w Twoim mieście!

Rynek obligacji Catalyst rozpoczął działalność 30 września 2009 roku. Prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot.

Słowo „Catalyst” w języku angielskim oznacza katalizator. I tym właśnie ma być Catalyst dla handlu obligacjami.  Przed powstaniem tego rynku obligacje kojarzone były jedynie z papierami skarbowymi emitowanymi przez Ministerstwo Finansów. Rozwój nowego rynku ma pomóc zmienić ten stereotyp.

Na rynku Catalyst oprócz obligacji skarbowych notowane są także obligacje komunalne (emitowane przez gminy i powiaty) oraz korporacyjne (emitowane przez przedsiębiorstwa).

W dobie kryzysu, kiedy banki ograniczyły dostępność kredytów platforma jest alternatywą do pozyskania kapitałów. Daje ogromne możliwości samorządom oraz firmom, które poprzez emisję papierów dłużnych mogą zasilić swój budżet.

Jeśli chcesz zdywersyfikować swój portfel inwestycji to spróbuj swoich sił na rynku Catalyst. Obligacje komercyjne i komunalne mają na ogół wyższą rentowność niż obligacje skarbowe, mogą być także dobrą alternatywą dla lokat bankowych.

Należy jednak pamiętać, że choć obligacje uważane są za bezpieczne i gwarantujące stosunkowo niskie stopy zwrotu w porównaniu do akcji, to w rzeczywistości inwestycja w tego rodzaju papiery wartościowe nie musi być ani bezpieczna, ani mało dochodowa.

Bardzo ważne jest, aby zwrócić uwagę na rating obligacji, czyli ich ocenę pod względem bezpieczeństwa inwestycji. Papiery o wysokim ratingu mają bardzo dobrą jakość kredytową – świadczą o bardzo wysokiej zdolności emitenta do obsługi swoich zobowiązań.  Niski rating oznacza mniejszą pewność spłaty zobowiązań, ale fakt ten jest kompensowany możliwymi do otrzymania  wyższymi stopami zwrotu.

Przed rozpoczęciem inwestycji zapoznaj się z przewodnikiem dla inwestorów dostępnym na stronie internetowej rynku Catalyst. Znajdziesz tam cenne informacje, dzięki którym lepiej zrozumiesz funkcjonowanie rynku, co może zaowocować wysokimi zyskami w przyszłości.

Znasz ciekawą historię? Podziel się swoją opinią na temat instytucji finansowych.

AlertFinansowy.pl

Podobne artykuły