Alert Finansowy

Zaginione odsetki

24 grudnia
14:00 2009

“Wpłaciłem 500 zł na konto oszczędnościowe z oprocentowaniem 6% w skali roku. Według moich obliczeń po miesiącu powinienem otrzymać 2,5 zł odsetek. Jednak saldo na moim koncie wynosi zaledwie 501,5 zł. Gdzie się podziały moje odsetki?” – zapytał nas Sylwek. 

Zobacz opinie o bankach w Twoim mieście!

Przy rocznym oprocentowaniu wynoszącym 6% i wkładzie początkowym równym 500 zł wartość odsetek naliczonych w ciągu miesiąca rzeczywiście wynosi 2,5 zł. Niestety, kwota, którą otrzymał Sylwek jest pomniejszona o tzw. podatek Belki, czyli podatek od zysków kapitałowych, którego stawka obecnie wynosi 19%. Opodatkowaniu podlegają m. in. odsetki od oszczędności zgromadzonych na rachunkach bankowych. 

Wysokość podatku obliczana jest od zaokrąglonej do pełnych złotych sumy narosłych odsetek. Jeśli wyniosły one 2,5 zł, to kwota ta, zwana podstawą opodatkowania, jest zaokrąglana do 3 zł. 19% podatku od 3 zł to zaledwie 57gr. Jednakże ta liczba również podlega zaokrągleniu do pełnych złotych, co w rezultacie daje nam 1zł podatku W rzeczywistości  zapłacimy 1zł podatku od 2,5 zł odsetek, co stanowi aż 40% uzyskanego pierwotnie dochodu!

Wpłacając swoje zaoszczędzone pieniądze na lokatę czy konto oszczędnościowe pamiętaj, że oprocentowanie w wysokości 6% nie oznacza, że o tyle powiększone zostaną twoje oszczędności.

Jednak taka forma naliczania podatku ma również pozytywne strony, które w swojej konstrukcji wykorzystuje lokata antypodatkowa. Jeżeli kapitalizowane codziennie odsetki nie przekraczają kwoty 2,50 zł,  wspomniany wcześniej mechanizm wyliczania podatku sprawia, że po zaokrągleniu wynosi on 0 zł. W ten sposób zysk z lokaty w całości pozostaje w naszym portfelu.

Jeśli chcesz uniknąć płacenia podatku Belki, możesz także oszczędzać na polisolokacie. Ten produkt finansowy ustawowo zwolniony jest z podatku od dochodów kapitałowych i choć w rzeczywistości ma formę prawną ubezpieczenia, działa podobnie jak tradycyjna lokata – w momencie wpłaty środków wiemy jaką kwotę odsetek otrzymamy w przyszłości.

Podziel się swoją opinią na temat instytucji finansowych.

AlertFinansowy.pl

Podobne artykuły