Alert Finansowy

Dzwoni windykator? Najpierw sprawdź czy Twój dług nie jest przedawniony!

07 maja
11:02 2010

Zygmunt napisał do nas w sprawie swojego starego długu, którego jak się sam przyznaje, nie uregulował. Żali się, że od pewnego czasu dzwoni do niego jedna ze znanych firm windykacyjnych. Co w takim przypadku robić? Czy dłużnik, który nie zgadza się z sumą długu a sprawa ciągnie się kilka lat jest na straconej pozycji? Wręcz przeciwnie!

Alert od czytelnika
Zygmunt wysłał do nas alert: „Jakiś czas temu nie spłaciłem zaległego rachunku TP SA. Powód był prozaiczny – uważałem, że są tam niesłusznie naliczone kwoty. Sięgały one ponad 1000 zł miesięcznie, choć w domu z telefonu korzystała jedynie moja żona i ja. Jesteśmy już starszym małżeństwem i nie dzwonimy nigdzie. To głównie nasze dzieci dzwonią do nas. Skąd więc takie rachunki? Gdy zrobiliśmy własny zestawienie rozmów wyszło nam, że nie przegadaliśmy nawet 300 zł. TP SA jednak nie chciała słyszeć o reklamacji. Nie zapłaciliśmy więc ostatniego rachunku. Teraz, po kilku latach dzwoni do nas Kruk i straszy sądem. Ale czy to już się nie przedawniło? Sprawa jest sprzed czterech lat.

Odkąd zaczyna się przedawnienie
W takim przypadku prawne przedawnienie długu to najlepsza broń niedoszłego dłużnika. Może on skorzystać z tzw. terminu przedawnienia. Pozwala ono „zawiesić” spłatę długu na czas nieokreślony. Dopiero dobrowolne uregulowanie jego części „odwiesza” dług. Dlatego firmy windykacyjne robią wszystko by dłużnika złamać i sprawić, że ureguluje choć część swojego długu. Termin przedawnienia liczy się zazwyczaj od dnia gdy stało się ono wymagalne, czyli na przykład od dnia dostarczenia rachunku do domu. Roszczenia terminowe stają się wymagalne z dniem, w którym upływa termin płatności; roszczenia bez określonego terminu – na żądanie wierzyciela.

Po jakim czasie Twój dług ulegnie przedawnienieniu?

Po 1 roku przedawnią się:

 • Roszczenia wynajmującego wobec najemcy, oraz najemcy wobec wynajmującego (oba z tytułu zniszczeń lub nadpłaconego czynszu)

Po 2 latach przedawnią się:

 • Debet na rachunku bankowym
 • Rachunki za usługi telekomunikacyjne
 • Roszczenia wynikające z umowy sprzedaży
 • Roszczenia wynikające z umowy o dzieło

Po 3 latach przedawnią się:

 • Zadłużenie na karcie kredytowej
 • Zadłużenie z tytułu czynszu
 • Świadczenie z umowy o pracę
 • Świadczenia alimentacyjne
 • Roszczenia wynikające z umowy ubezpieczeniowej
 • Część należności z tytułu podatków(np. podatek od nieruchomości)

Po 5 latach przedawnią się:

 • Część należności z tytułu podatków (np. podatki dochodowe, VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych

Po 10 latach przedawnią się:

 • Należności wobec ZUS
 • Długi spadkowe
 • Roszczenia stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub innej powołanej do tego instytucji

Pamiętaj!
Samo przedawnienie długu wcale nie oznacza, ze przestaje on istnieć. Przedawnienie daje jedynie możliwość odmowy spłaty takiego długu. W przypadku jednak gdy windykator namówi na spłatę choć 1 zł w poczet przedawnionego długu, jego przedawnienie traci ważność i dług staje się w pełni egzekwowalny.

Masz problem z firmą windykacyjną? Podziel się swoją opinią na temat instytucji finansowych.

AlertFinansowy.pl

Podobne artykuły