Alert Finansowy

Kierowcy płacą podwójnie za gapiostwo

04 lutego
11:08 2010

Problem podwójnego OC to prawdziwe utrapienie wielu polskich kierowców. Już dwa lata temu Ministerstwo Finansów obiecywało zmiany regulacji, które pozwolą uniknąć płacenia podwójnej składki. Dzięki pracom Rady Rozwoju Rynku Finansowego wkrótce do Sejmu powinien trafić projekt nowelizacji uciążliwej ustawy.

Zobacz opinie o bankach w Twoim mieście!

Pułapka podwójnego OC
Niewielu kierowców zdaje sobie sprawę, że przy zakupie samochodu przechodzi na nich również obowiązująca polisa. Sprzedawca rzadko informuje towarzystwa ubezpieczeniowe o sprzedaży auta, mimo że jest to obowiązkowa procedura. Natomiast nabywca nieświadomie kupuje nową polisę i wówczas jest objęty podwójnym ubezpieczeniem aż do końca trwania umowy. W dodatku, niewypowiedziana umowa OC zostanie automatycznie odnowiona na kolejnych 12 miesięcy. W ten sposób kupujący wpada w długoterminową „pułapkę”, a za nieuwagę lub niedbałość trzeba płacić. W ostatecznym rozrachunku towarzystwo ubezpieczeniowe i tak decyduje, od kogo będzie ściągało składki – sprzedawcy czy nabywcy.

Proponowane zmiany
Jakie zmiany planuje Ministerstwo Finansów? Zwróciliśmy się z takim zapytaniem do Biura Rzecznika Ubezpieczonych.

W Ministerstwie Finansów trwają końcowe prace nad projektem nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Wśród projektowanych zmian znajdują się regulacje, które mają pomóc w rozwiązaniu problemu tzw. podwójnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W szczególności można tutaj wymienić propozycję przepisu zgodnie z którym po zakupie, czy też innym przejściu lub przeniesieniu prawa własności pojazdu, umowa ubezpieczenia OC poprzedniego posiadacza będzie obowiązywać maksymalnie do końca okresu, na jaki została zawarta i nie będzie odnawiać się automatycznie na kolejny okres 12 miesięcy. W projekcie znalazła się regulacja w myśl której w razie wysłania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych drogą pocztową, za datę jego złożenia będzie uważana data stempla pocztowego, a nie jak obecnie chwila, w której wypowiedzenia dotarło o ubezpieczyciela w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Projekt przewiduje również, iż wypowiedzenie umowy będzie można złożyć agentowi ubezpieczeniowemu, co na podstawie obowiązujących teraz przepisów może być ograniczane przez ubezpieczycieli. Propozycje te stanowią realizację m.in. propozycji Rzecznika Ubezpieczonych, który odnotowuje znaczną liczbę skarg związanych z podwójnym ubezpieczeniem OC. Po zakończeniu prac na szczeblu rządowym projekt trafi do parlamentu – odpowiada Anna Dąbrowska, główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych.

Wypowiedz wcześniej
Nowelizacja ustawy znacząco ułatwi życie kierowcom, którzy przez własne gapiostwo muszą płacić podwójnie. Zawsze warto jednak pamiętać, że pisemne wypowiedzenie umowy OC należy złożyć przynajmniej na dzień przed upływem terminu. W myśl nadchodzących zmian można zlecić to zadanie agentowi ubezpieczeniowemu lub osobiście dopilnować, że pismo trafi do TU przed wyznaczoną datą. 

Masz problem z podwójnym OC? Podziel się swoją opinią na temat instytucji finansowych.

AlertFinansowy.pl

Podobne artykuły