Alert Finansowy

Konsekwencje braku spłaty pożyczki pozabankowej w terminie

Konsekwencje braku spłaty pożyczki pozabankowej w terminie
19 grudnia
16:54 2016

Zawierając umowę, zobowiązujemy się do dotrzymania jej warunków. W związku z jej postanowieniami mamy pewne prawa, ale i obowiązki. Nie inaczej jest w przypadku umowy pożyczkowej, którą można zawrzeć nawet w trybie online. Ważnym zobowiązaniem pożyczkobiorcy jest dopełnienie terminu spłaty pożyczki w terminie wskazanym w umowie.

Nieprzekraczalny termin

Niezależnie od tego, czy zaciągamy pożyczkę stacjonarnie, kredyt w banku, czy też chwilówkę online, zawsze mamy w umowie pożyczkowej lub kredytowej oznaczony dokładnie termin spłaty takiego zobowiązania. Nie można go przekroczyć bez narażania się z tego tytułu na nałożenie na pożyczkobiorcę dodatkowych opłat i prowizji, czy wysyłanie płatnych monitów na adres podany w korespondencji. W efekcie tania chwilówka przez internet, która miała podbudować nasz budżet domowy, stanie się poważnym problemem i wciągnie nas w nie lada długi.

Termin spłaty pożyczki musi być dotrzymany, a oznacza to uiszczenie kwoty pożyczki wraz z ewentualnymi odsetkami i opłatami dodatkowymi w taki sposób, aby przelew wykonany był najpóźniej w ostatnim dniu kredytowania.

Bardzo istotną informacją jest to, że liczy się termin wpływu środków na konto bankowe pożyczkodawcy, nie zaś data, w której przelew został przez klienta wykonany. Dlatego najlepiej zostawić sobie margines bezpieczeństwa w postaci jednego dnia roboczego, dzięki czemu pieniądze na pewno dotrą na czas do firmy udzielającej szybkiej pożyczki gotówkowej przez internet.

Przedłużenie okresu spłaty pożyczki

W wielu firmach udzielających szybkich pożyczek gotówkowych istnieje możliwość skorzystania z opcji przedłużenia terminu spłaty pożyczki o kolejne 7, 14, czy 30 dni lub na taki sam okres kredytowania, na jaki została ona udzielona. Klient musi jednak dokonać przedłużenia spłaty jeszcze przed ostatnim dniem trwania pożyczki oraz uiścić odpowiednią opłatę z tym związaną, aby przedłużenie mogło być dokonane.

Co grozi za brak dotrzymania terminu spłaty?

W przypadku, gdy klient nie spłaci pożyczki wraz z jej kosztami, ani nie skorzysta z opcji przedłużenia czy refinansowania pożyczki w terminie określonym w umowie pożyczkowej, musi liczyć się z tym, że pożyczkodawca obciąży go dodatkowymi kosztami.

W przypadku długoterminowego opóźnienia, rzędu powyżej 60 dni firma pożyczkowa będzie miała prawo do zamieszczenia informacji o pożyczkobiorcy w stosownych rejestrach, które są prowadzone przez biura informacji gospodarczej, działające na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.

Maksymalne opłaty dodatkowe związane z pożyczką chwilówką nie mogą przekroczyć 25 proc. wartości zobowiązania plus 30 proc. w skali roku. Łączne koszty pożyczki nie powinny być wyższe niż 100 proc. kwoty, na jaką zobowiązanie to zostało udzielone.

Podobne artykuły