Alert Finansowy

Twój broker upada? Już wiesz co robić!

19 stycznia
13:22 2010
Podczas gdy poziom zabezpieczeń kont bankowych na wypadek bankructwa nie wygląda jeszcze tak źle, o tyle bezpieczeństwo naszych rachunków maklerskich pozostawia dużo do życzenia. Szczególnie dało to o sobie znać podczas upadku Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej. Czy coś zmieniło się od tego czasu?

Gwarancji udziela KDPW
Kapitał na kontach bankowych gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) w dość znacznej jak na nasze warunki kwocie do 50 tys. euro. Zupełnie inaczej wygląda sprawa z domami maklerskimi. Tam instytucją, do której możemy się zwrócić, w przypadku bankructwa brokera, jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW)

WGI nadal w pamięci

O ile raczej nie ma co przejmować się upadłością bankowych brokerów, o tyle warto wiedzieć o gwarancjach na wypadek korzystania z usług domu maklerskiego, który pozbawiony jest potężnego, finansowego zaplecza macierzystego banku. Tutaj cały czas wielu inwestorów ma w pamięci głośny upadek Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej (WGI). Broker ten w kwietniu 2005 r. uzyskał licencję Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na zarządzanie aktywami swoich klientów, tylko po to by dokładnie rok później tę licencje utracić. Powód? – Wprowadzanie w błąd klientów co do stanu ich rachunków i nieprzestrzeganie reguł przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Poszkodowani klienci WGI oceniali, że straty poniosło ok. 1200 osób, na łączną sumę ok 320 mln zł!
Jakie masz gwarancję na wypadek upadku domu maklerskiego?
Podstawą prawną do dochodzenia swoich należności jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Gwarantuje ona to, że:
  • Jeśli twój rachunek maklerski opiewał na równowartość do 3 tys. euro odzyskasz 100 proc. swojego kapitału
  • Jeśli twój rachunek maklerski opiewał na równowartość ponad 3 tys. euro odzyskasz 90 proc. kapitału, ale tylko do górnej granicy 22 tys. euro
  • Na odbiór swoich należności z KPWD masz 5 lat
  • Oprócz powyższych zachowujesz prawo do samodzielnego dochodzenia od masy upadłości lub domu maklerskiego swoich roszczeń ponad kwotę określona w ustawie

Miałeś problemy ze swoim domem maklerskim?
Podziel się swoją opinią na temat instytucji finansowych.

AlertFinansowy.pl

Podobne artykuły