Alert Finansowy

Ubezpieczenie domu a powódź – diabeł tkwi w szczegółach

16 sierpnia
11:36 2010

Ubezpieczenie majątkowe ma z założenia umożliwić właścicielowi domu, mieszkania bądź samochodu spokojny sen niezależnie od okoliczności – taką formułką często posługują się agenci firm ubezpieczeniowych. Niestety dwie duże powodzie uwidoczniły, że warto nie tylko o ochronę zadbać, ale również od samego początku uważnie patrzeć na ręce ubezpieczycielom.
Zobacz opinie o bankach w Twoim mieście!

Alertowicz Mateusz S. opisał nam swój przypadek:

„…szkoda powstała w czasie oberwania chmury. Wyglądało to tak, że studzienki nie tyle nie nadążały ze zbieraniem płynącej ulicą wody, ale nawet zaczęły wybijać. W ciągu kilkunastu minut woda przelała się przez krawężnik i przez podjazd wlała się do garażu i dalej do piwnicy. (…) zalało część narzędzi (w tym profesjonalną wiertarkę akumulatorową do betonu), rzeczy trzymane w piwnicy i piec. Po odpompowaniu okazało się, że trzeba skuć ściany, ale ubezpieczenie tego nie pokryje, a z reszty strat materialnych tylko jakiś mały procent. Agent powiedział, że skoro ściany są całe to więcej nam nie przysługuje. Pokazał gdzie to jest w umowie…”

Nasz użytkownik był przekonany, iż polisa pokryje koszty remontu piwnicy oraz zakupu lub naprawy narzędzi. Ubezpieczyciel odwołał się jednak do zapisów zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia interpretując je na swoją korzyść. Przedstawimy dziś kilka „kruczków”, na które warto zwrócić uwagę przy podpisywaniu polisy.

Co to jest powódź?

Przede wszystkim nie każde ubezpieczenie domu, czy mieszkania od skutków pożaru i innych zdarzeń losowych uwzględnia straty spowodowane powodzią. Już na tym etapie należy się więc zagłębić w OWU, ponieważ późniejsza próba rozszerzenia zakresu ubezpieczenia będzie wymagała wykupienia dodatkowego pakietu. Ważna jest też z punktu widzenia właściciela nieruchomości definicja powodzi. Stwierdza ona, że jest to wezbranie i wystąpienie z brzegów cieków (rzek, strumieni) lub zbiorników wodnych. W przypadku Alertowicza doszło zaś do zalania na skutek deszczu nawalnego (gwałtownych opadów atmosferycznych), a nie powodzi, więc casus ten jest automatycznie inaczej traktowany. Pojawiają się także skargi na ubezpieczycieli odmawiających potraktowania zalania na skutek przesiąknięcia wody do piwnic na terenach podmoczonych, jako bezpośredniego skutku powodzi. Należy wówczas interweniować u Rzecznika Ubezpieczonych.

Problem z piwnicą

Tekst OWU określa również zakres, w jakim pokrywane będą zaistniałe szkody. Najczęściej oddziela się tu ubezpieczenie ścian i fundamentów (murów) od stałych elementów wyposażenia oraz elementów ruchomych (mienia ruchomego). Choć początkowo może się to wydać dziwne tynki i farby należą właśnie do stałych elementów wyposażenia na równi z drzwiami, oknami, czy elementami instalacji – przez mury rozumie się samą konstrukcję budynku. W cytowanym przypadku koszty remontu nie zostaną pokryte z sumy ubezpieczenia, ponieważ szkoda pojawiła się w piwnicy i garażu, czyli tzw. pomieszczeniach przynależnych lub gospodarczych. Alertowicz nie został w momencie podpisywania umowy poinformowany, że polisa obejmuje odpowiedzialność za elementy stałe wyposażenia tylko w części mieszkalnej. Również ze względu na rozróżnienie typów pomieszczeń otrzyma on niższe odszkodowanie za straty w mieniu ruchomym – za zniszczone przedmioty trzymane w pomieszczeniach przynależnych można uzyskać (w zależności od firmy ubezpieczeniowej) do 15% sumy ubezpieczenia.

Informacja kluczem do sukcesu

Przebrnąć przez nieraz kilkadziesiąt stron umowy ubezpieczenia majątkowego nie jest łatwo i nie zawsze można liczyć na rzetelną pomoc oferującego nam je agenta. Mamy nadzieję, że lektura tego alertu pomoże użytkownikom zwrócić uwagę na kilka istotnych z punktu zabezpieczenia przed powodzią szczegółów i zachęci do dzielenia się doświadczeniami. Klient świadomy czego potrzebuje oraz za co chce faktycznie płacić jest może dla ubezpieczyciela czasem kłopotliwy, ale też bardziej szanowany. Negocjując zmiany w treści proponowanej umowy wymuszamy bądź co bądź indywidualne traktowanie naszego przypadku.

Ubezpieczałeś mieszkanie lub dom? Masz wątpliwości co do treści Ogólnych Warunków Umowy?

Podziel się swoją opinią na temat instytucji finansowych.

AlertFinansowy.pl

Podobne artykuły