Alert Finansowy

Ukarani za “brak gwiazdek”

07 stycznia
10:50 2010

Otrzymujemy od was wiele pytań dotyczących banków. Postanowiliśmy z częścią z nich zwrócić się do specjalistów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na nasze pytania odpowiedział Maciej Chmielowski z Departamentu Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej. Jeśli chcecie wiedzieć jak nie dać się oszukać i jakie macie prawa jako klienci banków to wywiad właśnie dla was!

Zobacz opinie o bankach w Twoim mieście!

Co się zmieni dla konsumentów po wejściu w życie ustawy o pozwach zbiorowych?
Wejście w życie ustawy znacznie ułatwi konsumentom dochodzenie swoich roszczeń. W przypadku zebrania się co najmniej 10 osób, będą oni proporcjonalnie ponosić koszty postępowania. Obecnie, gdy grupa osób zostanie poszkodowana przez to samo zdarzenie, to każda z nich musi wnieść osobno pozew, osobno uiścić opłatę sądową. Gdy sprawę miałby prowadzić adwokat, to każdy poszkodowany musi ustanowić i opłacić pełnomocnika. Każde powództwo sąd rozpoznaje osobno. Jeśli projekt wejdzie w życie będzie można złożyć jeden pozew. Jak widać pozwoli to konsumentom np. na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy.

Bardzo często banki reklamują wysoko oprocentowane, atrakcyjne lokaty. Po zagłębieniu się w daną ofertę okazuje się, że jest to tylko chwyt marketingowy, aby zwabić klientów. Czy często UOKiK wszczyna przeciwko takim bankom postępowania?
Za podobną praktykę nałożyliśmy w grudniu 2008 roku na bank PKO BP karę 5, 7 miliona złotych. Nasza decyzja dotyczyła reklamy oferty „Max Lokata”. Bank informował, że jest ona oprocentowana w wysokości 6 proc. w skali dwunastu miesięcy. Jednak o tym, że okres ten liczony jest od 18 marca 2008 roku, a nie od daty podpisania umowy, konsument mógł dowiedzieć się dopiero w placówce banku. Zdaniem UOKiK pominięcie tak istotnej informacji w przeważającej części materiałów reklamowych mogło wprowadzać konsumentów w błąd i powodować podjęcie przez nich decyzji, której inaczej by nie podjęli. Ponadto w treści materiałów reklamowych bank zastosował sformułowania, które wskazywały na ich kompletność. Nie zamieszczono w nich żadnych oznaczeń ani odesłań wskazujących na konieczność zapoznania się z dodatkowymi materiałami. Poza tym użycie sformułowania „bez gwiazdek” sugerowało potencjalnemu odbiorcy, że reklama zawierała wszystkie istotne informacje – również co do korzyści jakich można oczekiwać po podpisaniu umowy.

Jaką karą może zostać ukarana firma, która w swoich reklamach przekazuje informacje nie zgodne z prawdą?
Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, w tym przypadku poprzez wprowadzenie ich w błąd grozi kara do 10 proc. ubiegłorocznego przychodu przedsiębiorcy.

Na jakiej podstawie można unieważnić umowę kredytową z bankiem?
Podstawą może być np. niewywiązywanie się banku ze swoich obowiązków zapisanych w umowie. Wszystko jednak zależy jak kwestia rezygnacji jest uregulowana w naszym kontrakcie z instytucją finansową.

Czy zostanie złożona apelacja w sprawie ostatniego wyroku Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie klauzuli dotyczącej zmiany oprocentowania kredytów odnawialnych w BRE Banku?
Apelacja w tej sprawie została już złożona. Czekamy na termin rozprawy.

Jakie postępowania wobec instytucji finansowych zostaną wkrótce ukończone?
Przed zakończeniem postępowań nie możemy zdradzić, które z nich wkrótce zostaną zakończone. Mogę jednak powiedzieć, że prowadzimy obecnie ponad 20 postępowań dotyczących banków.

Podziel się swoją opinią na temat instytucji finansowych.

AlertFinansowy.pl

Podobne artykuły