Alert Finansowy

Zmiana nazwiska w mBanku – odpowiedź banku

14 września
22:00 2010

W nawiązaniu do piątkowego alertu dotyczącego zmiany nazwiska w mBank przedstawiamy odpowiednia procedurę przesłaną przez Panią Kingę Wojciechowską, Zastępcę Rzecznika Prasowego mBank.

Kinga Wojciechowska, Zastępca Rzecznika Prasowego mBank

Zmiana danych osobowych, o których mowa w konkretnym przypadku rzeczywiście może nastąpić jedynie za pośrednictwem mKiosku/Centrum Finansowego lub poprzez nadesłanie do banku odpowiednich dokumentów potwierdzonych notarialnie. Opis obu procedur zamieszczam poniżej, dodam jednakże, iż głównym powodem podobnej konstrukcji procesów jest oczywiście dążenie do maksymalnego zabezpieczenia naszych Klientów, nie zaś utrudnienie im dokonania zmiany danych osobowych. Nietrudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której niepowołana osoba w złej wierze próbuje dokonać zmiany danych osobowych osoby trzeciej. Przesyłanie do banku niepotwierdzonych notarialnie dokumentów mogłoby skutkować otwarciem możliwości zmiany danych osobowych oszustom.
Zachęcam więc do wyboru jednej z dwóch dostępnych ścieżek:

1) Zmiana danych w mKiosku/Centrum Finansowy

Jakie dane można zmienić?

 • imię/ imiona,
 • nazwisko,
 • nazwisko panieńskie matki,
 • numer PESEL,
 • seria i numer paszportu,
 • seria i numer dokumentu tożsamości,
 • numer telefonu stacjonarnego,
 • numer telefonu komórkowego,
 • adres stałego zameldowania,
 • adres korespondencyjny,
 • adres e-mail,
 • stan cywilny,
 • zapis dotyczący płci,
 • obywatelstwo.

Jak przebiega taka zmiana?
Klient zgłasza w mKiosku/CF dyspozycję zmiany danych, wypełnia Formularz danych osobowych, Pracownik mKiosku/CF dokonuje identyfikacji, a następnie dane są weryfikowane na podstawie przedstawionych przez Klienta dokumentów. Jeśli weryfikacja przebiega pomyślnie, Pracownik mKiosku/CF składa elektroniczny wniosek o zmianę danych. Następuje ona automatycznie, w ciągu kilku minut od złożenia wniosku przez Pracownika mKiosku /CF. Jeśli Klient podał na formularzu adres e-mail, zostanie poinformowany o zakończeniu procesu zmiany mailowo. Zmiana danych nie zostanie przeprowadzona, gdy:

 • dane podane na formularzu uniemożliwiają identyfikację Klienta
 • nowy dokument tożsamości jest zastrzeżony
 • mBank rozpatruje inny wniosek Klienta (np. wniosek o rachunek, kredyt, kartę itp.)

Podczas zmiany danych w mKiosku/CF Klient może również zaktualizować wzór podpisu.
Aby zmienić określone dane, niezbędne są następujące dokumenty:

 • imię, nazwisko, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres stałego zameldowania, obywatelstwo – potwierdza dowód osobisty,
 • serię i numer paszportu – potwierdza paszport,
 • nazwisko panieńskie matki – potwierdza odpis skrócony akt urodzenia lub aktu małżeństwa,
 • stan cywilny potwierdza akt małżeństwa lub akt zgonu wraz z aktem małżeństwa (tylko w przypadku zmiany stanu cywilnego na wdowa/wdowiec),
 • płeć potwierdza dowód osobisty, paszport, prawomocnego postanowienia sądu lub innych dokumentów stwierdzających prawdziwość danych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1986 r. (Prawo o aktach stanu cywilnego).

2) Zmiana danych za pośrednictwem poczty (oświadczenie potwierdzone notarialnie)

Klient zgłasza się do notariusza z dokumentami potwierdzającymi zmianę (zgodnie z listą przedstawiona powyżej), a następnie wysyła do mBanku notarialnie poświadczone oświadczenie o zmianie danych.
Ważne jest także dołączenie kserokopii dokumentów potwierdzających tę zmianę.
Aby ułatwić taką procedurę, Klient może skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie mBanku

Aby ułatwić taką procedurę, Klient może skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie mBanku lub skorzystać z dokumentu sporządzonego bezpośrednio przez notariusza.

Zmiana danych nie może być dokonana na podstawie pisma, które nie jest poświadczone notarialnie (nawet wówczas, gdy do takiego pisma dołączone zostaną kserokopie dokumentów poświadczających zmianę).

Podziel się swoją opinią na temat mBanku.

AlertFinansowy.pl

Podobne artykuły